Assalamu'alaika Ya Aba Qassim


Segala Puja dan Puji hanya untuk ALLAH, Tuhan Sekalian Alam. Selawat dan Salam ke atas Junjungan Besar Baginda Rasulullah SAW yang dengannya kita telah berjaya merasai nikmat Iman dan Islam. Salam buat seluruh Ahli Keluarga Baginda serta seluruh pewarisnya dan semua sahabatnya. Al-Fatihah...

Salam Sejahtera buat semua pembaca semua. Dalam kesempatan ini saya ingin membawa para pembaca menelusuri sebuah artikel ringkas yang memaparkan himpunan nama-nama Nabi kita yang indah-indah dan gelaran-gelaran Nabi kita yang hebat-hebat. Himpunan ini saya datangkan khas buat para pembaca semua dalam pada kita menyambut sambutan Mawlidur Rasul yang sedang kunjung tiba ini.

Sebelum itu, saya ingin memaparkan selembar nasihat dari seorang sahabat yang digelar Merah Silu...

Bulan Rabiulawal di mana jatuhnya hari Maulidur Rasul yang dikatakan hari lahir junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ni eloklah kita banyakkan berselawat. Kalau ada puak kata tiada nas untuk memperbanyakkan selawat pada hari tertentu seraya menambah Rasulullah SAW sendiri tidak menyambut maulud, jangan dilayan. Kita ni umat akhir zaman. Selalu dilanda fitnah keadaan yang membuat kita lupa. Salahkah hendak memperbanyakkan amalan pada hari tertentu apabila kewujudan hari itu boleh menambah semangat kita untuk berzikir dan berselawat berbanding hari lain? Bidaahkah kita menyambut hari kelahiran yang menambahkan lagi kasih sayang terhadap Rasul di ketika ajaran baginda dan ayat2 Quran semakin dijadikan alat untuk menambah pangkat, harta dan kekuasaan?
Jutaan terima kasih buat Tuan Merah Silu yang sudi memberi nasihat ini buat kita semua. Benar katanya itu, sambutan Mawlid ini seharusnya kita laksanakan dalam peri kecintaan kita terhadap Baginda Rasulullah SAW. Tak perlu kita fikirkan bidaahnya atau masalah lainnya, yang penting sambutan kita itu tidak berlawanan dengan syariat Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulul HAQ serta apa yang dibawa oleh Ahlul Baitnya.

Tanpa membuang masa, disini saya senaraikan lebih kurang 202 nama-nama dan gelaran-gelaran indah bagi Nabi kita Khatamul Anbiya' Sayyidina wa Habibina Muhammad Rasulullah SallALLAHu 'alaihi wa Sallam...

Ya Tuhan Kami, limpahkanlah Selawat dan Salam ke atas Junjungan Besar Baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Mulia pembawa Rahmat kepada Ummat!

Ya Tuhan Kami, limpahkanlah Selawat dan Salam ke atas Junjungan Besar Baginda Sayyidina Ahmad Al-Musthofa Rasulullah SAW, Nabi Mulia pembawa Islam agama yang benar!

Ya Tuhan Kami, limpahkanlah Selawat dan Salam ke atas Junjungan Besar Baginda Sayyidina Hameed Rasulullah SAW, Nabi Mulia penyelamat Ummat!

Ya Tuhan Kami, limpahkanlah Selawat dan Salam ke atas Junjungan Besar Baginda Sayyidina Mahmuud Rasulullah SAW, Nabi Mulia pemberi syafaat!

Aheed (Nama Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Wahid (Unique) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Maahi (the Effacer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Hashir (the Gatherer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Aqib (the Last in Succession) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

TaHa (Surah of the Holy Qu’ran) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

YaSin (Surah of the Holy Qu’ran) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Tahir (the Pure) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mutahir (the Purifier) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Taiyeb (the Good) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Saiyed (the Master) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Rasuul (the Messenger) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Nabi (the Prophet) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Rasuul ur-Rahmah (the Messenger of Mercy) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Qayim (the Straight One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Jami (the Collector) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muqtafin (the Selected) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muqaffi (the Best Example) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Rasuul al-Malahim (the Messenger of Fierce Battles) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Rasuul ur-Rahah (the Messenger of Rest) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Kamil (the Perfect) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Iklil (the Crown) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mudathir (the Covered One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muzzamil (the One Wrapped One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Abdullah (the Save of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Habibullah (the Beloved of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Safiyullah (the Intimate of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Najiyullah (the Confidant of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Kalimullah (the Speaker of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Khatim ul-Anbiya (the Seal of the Prophets) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Khatim ur-Rasuul (the Seal of the Messengers) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muhyi (the Reviver) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Munjin (the Rescuer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mudhakkir (the Reminder) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Naasir (the Helper) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mansuur (the Victorious One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Nabiy ur-Rahmah (the Prophet of Mercy) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Nabi ut-Tauba (the Prophet of Repentance) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Haris Alaykum (Watchful over You) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ma’lum (the Known One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shahir (the Famous) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shaahid (the Witness) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shaheed (Witnesser) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mashhuud (the Attested) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Bashir (the Newsbringer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mubashir (the Spreader of Good News) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Nadhir (the Warner) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Munzir (the Admonisher) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Nur (the Light) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Siraj (the Lamp) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Misbah (the Lantern) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Huda (the Guidance) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mahdi (the Rightly Guided One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Munir (the Illumined One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Da’a (the Caller) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Madu’u (the Called One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mujib (the Responsive) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mujaab (the One responded to) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Hafiy (the Welcoming) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

‘Afw (the Overlooker of Sins) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Wali (the Friend) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Haqq (the Truth) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Qawiy (the Powerful) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Amin (the Trustworthy) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ma’mun (the Trusted) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Karim (the Noble) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mukarram (the Honoured) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Makin (the Firm) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Matin (the Stable) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mubin (the Evident) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mu’ammil (the Hoped for) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Wasul (the Connection) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dhu Quwatin (the Possessor of Power) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dhu Hurmahtin (the Possessor of Honour) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dhu Makanatin (the Possessor of Firmness) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dhu ‘ Azzin (the Possessor Of Might) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dhu Fadl (the Possessor of Grace) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muta’ (the One Obeyed) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muti’ (the Obedient) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Qadim Sidq (the Foot of Sincerity) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Rahmah (Mercy) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Burshra (the Good News) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ghawth (the Redeemer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ghayth (Succour) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ghiyath (Help) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ni'matullah (the Blessings of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Hadiyatullah (the Gift of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Urwatu Wuthqa (the Trusty Handhold) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Siratuallah (the Path of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Siratumustaqim (the Straight path) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dhikrullah (Remembrance of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sayfullah (the Sword of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Hizbullah (the party of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Al-Najm ath-thaqib (the Piercing Star) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mustafa (the Chosen One) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mujtaba (the Select) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muntaqa (the Eloquent) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Umiy (the Unlettered) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mukhtar (the Chosen) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ajeer (Allah’s Worker) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Jabbar (the Compelling) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Abu Qasim (Father of Qasim) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Abu at-Tahir (Father of Pure) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Abu at-Taiyeb (the Good Father) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Abu Ibrahim (Father of Ibrahim) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mushaffa (the One Whose Intercession is Accepted) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shaafi' (the Interceder) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Salih (the Righteous) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muslih (the Conciliator) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muhaymin (the Guardian) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sadiq (the Truthful) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Musaddaq (the Confirmer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sidq (the Sincerity) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Saiyed ul-Mursalin (the Master of the Messengers) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Imam ul-Muttaqeen (the Leader of the God-Fearing) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Qayid ul-Ghur il-Muhajjilin (the Guide of the Brightly Shines Ones) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Khalil ur-Rahman (the Friends of the Merciful) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Barr (the Pious) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mubirr (the Venerated) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Wajih (the Eminent) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Nasseh (the Adviser) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Naasih (the Counsellor) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Wakeel (the Advocate) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mutawakil (the Reliant on Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Kafeel (the Guarantor) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shafeeq (the Tender) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muqeem as-Sunna (the Establisher of Way) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muqaddis (the Sacred) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ruh ul-Qudus (the Holy Spirit) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ruh ul-Haqq (the Spirit of Truth) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ruh ul-Qist (the spirit of Justice) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Kaaf (the Qualified) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muktaf (the Broad-shouldered) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Baligh (the Proclaimer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mubaligh (the Informer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shaaf (the Healing) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Waasil (the Inseparable Friend) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mawsool (the One Bound to Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Saabiq (the Foremost) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Saa'iq (the Driver) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Haadin (the Guide) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muhd (the Guided) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muqaddam (the Overseer) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Aziz' (the Mighty) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Fadhil (the Outstanding) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mufaddhil (the Favoured) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Fatih (the Opener) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Miftah (the key) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Miftah ur-Rahman (the Key of Mercy) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Miftah ul-Jannah (the Key to the Garden ) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Alam ul-Iman (He taught the Faith) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Alm ul-Yaqeen ( He Taught Certainty) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Dalail' ul-Khayrat (Guide to Good Things) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Musahih ul-Hasanat (the Verifier of Good Deeds) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Muqeel ul-'Atharat (the Forewarner of False Steps) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Safooh 'an az-Zallat (the Pardoner of Oppressions) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ush-Shafa'h (the Possessor of intercession) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Maqam (the Possessor of the Honoured Station) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Qadam (Owner of the Footprint) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Makhsoosun bil-'Azz (Distinguished with Might) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Makhsoosun bil-Majd (Distinguished with Glory) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Makhsoosun bish-Sharaf (Distinguished with Nobility) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Waseelah (the Possessor of the Closest Access) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib us-Sayf (the Owner of the Sword) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Fadeelah (the Possessor of Pre-eminence) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Izar (the Owner of the Cloth) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Hujjah (the Possessor of Proof) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib us-Sultan (the Possessor of Authority) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ur-Rida' (the Owner of the Robe) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ud-Darajat ir-Rafi' (thePossessor of the Lofty Rank) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ut-Taj (the Possessor of Crown) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Migfir (the Possessor of Forgiveness) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Liwa' (the Possessor of the Flag) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Mi'raj (the Master of the Night Journey) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Qadheeb (the Possessor of the Staff) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Buraq (the Owner of Buraq) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Khatam (the Owner of the Ring) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Shahib ul-'Alamah (the Owner of the Sign) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Burhan (the Possessor of the Evidence) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Bayan (the Possessor of Evident Proofs) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Faseeh ul-Lisan (the Good Communicatior) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Mutahhir ul-Jannan (the Purifier the Soul) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ra'uf (the Kind) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Raheem (the Mercy-giving) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Udhun Khayr (the Good Listener) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Saheeh ul-Islam (the Completer of Islam) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Saiyed ul-Khawnain (the Master of the Two Universes) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Ayn ul-Na'eem (the Spring of Bliss) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Ayn ul-Ghur (the Spring of Beauty) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sa'dullah (the Joy of Allah) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sa'd ul-Khalq (the joy of the Creator) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Khateeb ul-Umam (the Preacher of Nations) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Alm ul-Huda (the Teacher of the Guidance) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Khashif ul-Kurab (the Remover of Worries) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Rafi'ur-Rutab (the Raiser of Ranks) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

'Izz ul-'Arab (the Might of the Arabs) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib ul-Faraj (the Possessor of Happiness) SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahibul Waqt Allah’s SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Sahib –uz Zamaan SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Aba Qassim SallAllahu 'alaihi wa Sallam.

Ya ALLAH Ya Tuhan kami, untuk penghormatan kepada Al-Musthofa, Nabi-MU Al-Murthadza, bersihkanlah hati-hati kami dari segala kekotoran yang menghalang datangnya cinta terhadapMU serta terhadap NabiMU, dan bantulah kami ketika nafas terakhir kami agar mudah untuk kami berjalan ketika hendak menuju kepadaMU Ya ALLAH. Bantulah kami dalam mengharungi hidup akhir zaman ini. Berilah keampunanMU kepada kami, kepada para ibu bapa kami, ahli keluarga kami, para Guru kami, sahabat-sahabat kami serta semua Muslimin dan Muslimat di seluruh dunia. Ya RasulAllah, kurniakanlah kami SyafaatMu kelak di Padang Mahsyar.

Ya ALLAH, Limpahkanlah Selawat dan Salam ke atas Nabi Yang Mulia lagi Suci, Sayyidina Muhammad Abul Qassim SallAllahu 'alaihi wa Sallam, serta ke atas seluruh Ahli Baitnya, pewarisnya dan semua sahabatnya. Segala Puji bagiMU Ya ALLAH, Tuhan Sekalian Alam. Amiin Ya Rabb...


Dalam kesempatan ini, saya mewakili semua warga kerja bk.blogspot ingin mengucapkan Selamat Menyambut Maulidur Rasul 1433H buat semua pembaca di blog ini. WAllahuA'lam.


Sekian.
Orang Gombak,
4:28 petang, 4 Februari 2012 bersamaan 11 Rabi'ul Awal 1433H.

1 comment: